Referat 5 Maj 2015

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Kokærvænget

Fremmødte 18.05.2015:

Marlene, Mikkel, Finn, Anne & Axel

Dagsorden

 1. konstituering i bestyrelsen
 1. hvad ønsker vi at arbejde med i 2015
 1. planlægning af sommerfest
 1. evt.
 1. Konstituering for den nye bestyrelse

Formand: Marlene

Næstformand: Mikkel

Kasserer: Finn

Web ansvarlig:  Anne

Sekretær:  Axel

 1. Hvad ønsker vi at arbejde med i 2015
 1. Hjemmeside

Ansvarlig: Anne

Annes første opgave bliver at gøre hjemmesiden mere generisk og mindre forældet.
Et forslag kunne være at benytte de eksisterende billeder og nye billeder til at formidle en stemning over temaerne, arbejdsdage, vejfest osv.

Hjemmesiden mangler i sin nuværende form mangler information om områdets faciliteter så som børnehave, sportsplads og naturlegeplads. Evt. med Google kort.

 1. Cykel- og gangsti til Tapdrup

Ansvarlig: Mikkel og Axel

 1. Overordnet plan

Sti etableres på vestligside af Taphedevej oppe i nivau med tilstødende marker. Evt. laves en nedkørsel ved rækkehus hvor der nu er støttemur for skrænten.

Busskur etableres skråt overfor udkørsel fra Kokærvænget på nordlig side.

 

Figur 1 Sti på vestlig side af vej, busskur nordvest for udkørsel fra kokærvænget. Interessenternes placering

 1. Interessenter

Brian:
Finn har haft kontakt med Brian der ejer nederste del af stiens forløb. Brian er positivt stemt overfor en sti med vestlig forløb, men er ikke interesseret i en sti med østligt forløb.

Lodsejer 2:
Er ikke kendt endnu, men Brian formodes at kende denne. Lodsejer 2 ejer den mark som har indflydelse på øverste forløb af stien, og busskur

Boligselskabet Viborg Amt:
Kan komme på tale hvis stien skal ramme fortov foran rækkehuse nederst på Taphedevej

 1. Fremgangsmåde

Mikkel og Axel kontakter Brian, da de repræsenterer børnefamiliernes interesser. Vi snakker med Brian for at starte processen og hører nærmere om Lodsejer 2.

Så snart aftaler er på plads med Brian, Lodsejer 2 og evt. Boligselskabet Viborg Amt, kontaktes kommunen med henblik på igangsættelse af projektet. Kommunen skal presses på at betale hele – eller dele af projektet da Viborg kommune tidligere har lovet denne sti.

 1. Natursti gennem Kokær

Ansvarlig: Mikkel

Der er en dialog i gang med Kokærs grundejerforening om at forbedre stien fra Kokærvænget og ned forbi Kokær. Kokær har tidligere været skeptiske, pga. modvilje mod cykler og knallerter på stisystemet.

Mikkel fortsætter dialogen og dette er måske et kommende projekt til en arbejdsdag.

Axel har en bunke grus som evt. kan bruges til projektet [Symbol]

 1. Sommerfest

Dato: Fredag den 3. juli

 1. Indbydelse

Ansvarlig: Marlene

Marlene slår sommerfesten op på Facebook gruppen og omdeler indbydelser i postkasserne

 1. Arbejdsopgaver

Der er pt. Ikke planlagt nogle arbejdsaktiver, men disse kan aftales ad hoc.

 1. Mad

Ansvarlig: Marlene og Anne

Marlene og Anne koordinerer mad med Le om mad fra slagter Steff.

 1. Eventuelt
 1. Indkøb af fælles træflis

Ansvarlig: Finn, Marlene og Mikkel

Finn fremlagde regnskab for indkøb og salg af træflis til private grundejere og forbrug til fællesområder. Regnskabet gennemset og attesteret af formand og næstformand.

 1. Resterende behov for træflis

Ansvarlig: Finn

Der bestilles endnu et læs flis til de resterende arealer:

 • Skråningen
 • Supplement til indkørslen til Kokærvænget

 

 

 

 

Velkommen til Kokærvænget

I et spændende område i Tapdrup By, ligger kokærvænget. Tapdrup er beliggende op ad Nørreådalen, som er et utroligt naturskønt område. Langs Nørreådalen er der stiforbindelse til Viborg, Bruunshåb, samt de omkringliggende landsbyer.
Tapdrup er en mindre landsby, med kun 6 km. til Viborgs centrum. I byen er der bl.a. en børnehave, samt et godt og velfungerende foreningsliv