Referat 16 februar 2016

Fremmødte:

Mikkel, Anne, Malene, Finn og Axel

Fraværende:

Nil.

Agenda

1. Indkaldelse til generalforsamling

– Hos Finn, Kokærvænget nr. 22. 30. Marts 2016, kl. 19.00 – På valg: Mikkel, Finn og Malene (ingen modtager genvalg) – (AXEL) Mad, kan Steff stå for det? – (AXEL) Giver besked til Malene – (MALENE) sender indbydelser ud – (FINN) Køber drikkevarer

2. Dagsorden til generalforsamling – Genbrug, men dog med et punkt om køb af grund på selvstændigt punkt på dagsordenen, med en købssum. Og en kort forklaring om baggrunden herfor

3. Udarbejdelse af regnskab. – (FINN) er på plads

4. Budget 2016

– (FINN) – Herunder køb af jordstykket

5. Cykkelsti

– Ligger i bero for nuværende

6. Sti til Kokær – Er blevet god, skal måske have en tur mere

7. Hjemmeside – Den er flot

8. Evt.