Referat 10. maj 2017

Detagere: Kim, Axel, Anne, Claus og Kasper

1. Opfølgning Generalforsamling

Der sendes referat ud. Denne sendes ud pr. email. Claus sender det rundt.

Axel sender en påmindelse rundt vedr. manglende kontingentindbetalinger.

Fællesområde-udvalget har mødtes siden generalforsamling. De arbejder på, at der skal laves en hytte og et bålsted. Derudover skal der plantes træer. Der skal hentes et prisoverslag hjem. Fællesområde-udvalget mødes igen, når de er blevet lidt klogere på priserne.

2. Gavepolitik

Ved fødsel, konfirmation, bryllup, sølvbryllup, rejsegilde, dødsfald m.v. samles ind på beboernes initiativ. Grundejerforeningen lægger op til, at der gives 50. Kr pr. husstand. Grundejerforeningens bestyrelse følger løbende op på, om der er nogen, der er blevet overset.

Rejsegilde:

Grundejerforeningen giver, når folk flytter til vejen. Dette er i omegnen af 200 kr.

3. Byskilt

Anne følger op med borgerforeningen. Vi tager den op igen, når vi hører status fra borgerforeningen.

4. Sct. Hans

Vi bakker op om byens Sct. Hans bål. Vi brænder vores “eget” lille bål af på et andet tidspunkt.

5. Sensommerfest

Vi gør det sidst i august. Anne spørger Finn efter lokaler

6. Arbejdsdag

Vi klipper hæk og luger ukrudt en formiddag og spiser pølser efterfølgende. Søndag den 11. Juni kl. 10.00 på fællesarealet.

Referat 31 maj 2016

Fremmødte

Kasper, Anne, Kim, Claus og Axel

Dagsorden

1. Gennemgang af referat fra generalforsamlingen Udsendelse af referatet mangler: Malene sender postadresser til Axel

Med referat sendes: – Referat – Kontingent

– Anvisning med slåning af grund, hæk mv. jf. §13 i grundejerforeningens vedtægter.

– Grundejerforeningen påtænker at klippe de hække der vender ud mod fællesarealerne. Højde 180 cm. Indsigelser skal være os i hænde inden 17. juni. – Andvendelse af det nye fælles areal. Forslag modtages på FB direkte til Anne, på mail til knud_a88@hotmail.com eller i postkassen hos 24.

2. Konstituering Formand: Claus Næstformand: Kim Kasserer: Axel Sekretær: Kasper Hjemmesideansvarlig: Anne Overdragelse af ansvar. Axel: Aftaler selv et møde med Finn om overdragelse af forretningen. – Hvordan bestiller man flis, hvor meget.

3. Vejfest: 20. August. Anne: Offentliggør datoen på Facebook. Anne: Undersøger skilt til vejen, pris og melder tilbage til bestyrelsen.

Aktivitet: Kanotur + Grissefest om aftenen. Claus: Undersøger Dan mht. kanoer Kasper: Undersøger højskolen mht. kanoer Axel: Snakker med Steff om svinet Anne: Snakker med Finn om plads i garagen

4. Arbejdsdag:

– Klippe hæk for de ubebyggede grunde

– Lægge flis på fælles arealer

5. Eventuelt Fællesareal: Finn har bestilt Claus til at slå græsset. Claus Provst slår det nye område også – til stor glæde for Axel Claus: Beder Klaus Provst tage det nye stykke med når han slår det gamle fællesareal. Ideer til anvendelse af det nyefælles areal.