Referat 10. maj 2017

Detagere: Kim, Axel, Anne, Claus og Kasper

1. Opfølgning Generalforsamling

Der sendes referat ud. Denne sendes ud pr. email. Claus sender det rundt.

Axel sender en påmindelse rundt vedr. manglende kontingentindbetalinger.

Fællesområde-udvalget har mødtes siden generalforsamling. De arbejder på, at der skal laves en hytte og et bålsted. Derudover skal der plantes træer. Der skal hentes et prisoverslag hjem. Fællesområde-udvalget mødes igen, når de er blevet lidt klogere på priserne.

2. Gavepolitik

Ved fødsel, konfirmation, bryllup, sølvbryllup, rejsegilde, dødsfald m.v. samles ind på beboernes initiativ. Grundejerforeningen lægger op til, at der gives 50. Kr pr. husstand. Grundejerforeningens bestyrelse følger løbende op på, om der er nogen, der er blevet overset.

Rejsegilde:

Grundejerforeningen giver, når folk flytter til vejen. Dette er i omegnen af 200 kr.

3. Byskilt

Anne følger op med borgerforeningen. Vi tager den op igen, når vi hører status fra borgerforeningen.

4. Sct. Hans

Vi bakker op om byens Sct. Hans bål. Vi brænder vores “eget” lille bål af på et andet tidspunkt.

5. Sensommerfest

Vi gør det sidst i august. Anne spørger Finn efter lokaler

6. Arbejdsdag

Vi klipper hæk og luger ukrudt en formiddag og spiser pølser efterfølgende. Søndag den 11. Juni kl. 10.00 på fællesarealet.