Referat 31 maj 2016

Fremmødte

Kasper, Anne, Kim, Claus og Axel

Dagsorden

1. Gennemgang af referat fra generalforsamlingen Udsendelse af referatet mangler: Malene sender postadresser til Axel

Med referat sendes: – Referat – Kontingent

– Anvisning med slåning af grund, hæk mv. jf. §13 i grundejerforeningens vedtægter.

– Grundejerforeningen påtænker at klippe de hække der vender ud mod fællesarealerne. Højde 180 cm. Indsigelser skal være os i hænde inden 17. juni. – Andvendelse af det nye fælles areal. Forslag modtages på FB direkte til Anne, på mail til knud_a88@hotmail.com eller i postkassen hos 24.

2. Konstituering Formand: Claus Næstformand: Kim Kasserer: Axel Sekretær: Kasper Hjemmesideansvarlig: Anne Overdragelse af ansvar. Axel: Aftaler selv et møde med Finn om overdragelse af forretningen. – Hvordan bestiller man flis, hvor meget.

3. Vejfest: 20. August. Anne: Offentliggør datoen på Facebook. Anne: Undersøger skilt til vejen, pris og melder tilbage til bestyrelsen.

Aktivitet: Kanotur + Grissefest om aftenen. Claus: Undersøger Dan mht. kanoer Kasper: Undersøger højskolen mht. kanoer Axel: Snakker med Steff om svinet Anne: Snakker med Finn om plads i garagen

4. Arbejdsdag:

– Klippe hæk for de ubebyggede grunde

– Lægge flis på fælles arealer

5. Eventuelt Fællesareal: Finn har bestilt Claus til at slå græsset. Claus Provst slår det nye område også – til stor glæde for Axel Claus: Beder Klaus Provst tage det nye stykke med når han slår det gamle fællesareal. Ideer til anvendelse af det nyefælles areal.